Stefan Kostić

: Stefan
KONTAKT
Zaposlen/a: Ne
Otvoren za kontakte: Da
Vredan, komunikativan i kooperativan.

Informacije

Grad: Ćuprija
Bračno stanje: Nema podataka
Godina rođenja: 1988
Deca: Ne
Vozačka dozvola: B kategorija
Osobine: Vredan,komunikativan,kooperativan,spreman za nove izazove.
Idealni posao: Sve dolazi u obzir.
Okrug(zi) u kojima bih prihvatio(la) posao:
  • Pomoravski
Vrsta posla: Stalni ili Honorarni posao
Prihvatio(la) bih posao u inostranstvu: Da

Profesionalni profil

Radna iskustva: 3 godine kao referent za nabavku u „HIKON MK inženjering” DOO Ćuprija.
Cilj: Zaposlenje
Aktivnosti, dostignuća: April, 2010. Model Evropskog Saveta, Serbia Case Challenge, studentsko takmičenje.
Novembar, 2010. Коpaonik, Srbija, trodnevni seminar: „Srbija i NATO“, u organizaciji Fakulteta političkih nauka.
Februar, 2010. - oktobar, 2010. Volontiranje, Udruženje građana „Srbija u pokretu”, Beograd.

Obrazovanje

Obrazovanje: Fakultet političkih nauka u Beogradu, smer Međunarodni odnosi/Меđunarodna politika, upisao 2007. godine, diplomirao 2011. godine. Prosečna ocena studija: 8.77.

Upisane master akademske studije 2011. godine, modul: Međunarodna bezbednost, na Fakultetu političkih nauka, prosečna ocena master studija: 9.50. Ostaje mi odbrana master rada. Tema master rada je: „Evropska unija kao bezbednosni akter: operacija Atalanta kao doprinos bezbednosnoj evoluciji unije”.
Znanje stranih jezika:
  • English
Informatička znanja: Poznavanje rada na kompjuteru, korišćenje MS Office paketa, Interneta.
Hobi: Sviranje gitare,citanje,teretana.
english

Pretraga CV profila

Traži profile:
Pronađi upise koji imaju:
Kategorija:
Zaposlen/a:
Otvoren za kontakte:
Pol:
Grad:
Vozačka dozvola:
Okrug(zi) u kojima bih prihvatio(la) posao:
Vrsta posla:
Prihvatio(la) bih posao u inostranstvu:
Znanje stranih jezika:
Opis u stranom jeziku: