Ime Zaposlen/a Otvoren za kontakte Grad Godina rođenja Vozačka dozvola Znanje stranih jezika
Emira Zlatanovic Da Da Nis 1965 Bez ispita
  • Serbian
Milena Kostadinović Da Da Šabac 1992 B kategorija
  • Serbian
  • English
Branko Simić Ne Da Šabac 1983 Bez ispita
  • English

Pretraga CV profila

Traži profile:
Pronađi upise koji imaju:
Kategorija:
Zaposlen/a:
Otvoren za kontakte:
Pol:
Grad:
Vozačka dozvola:
Okrug(zi) u kojima bih prihvatio(la) posao:
Vrsta posla:
Prihvatio(la) bih posao u inostranstvu:
Znanje stranih jezika:
Opis u stranom jeziku: