Kako napisati CV?

Autor 
Ocenite ovaj članak
(2 glasova)

 CV, označava latinsku skraćenicu Curriculum vitae, a na srpski bi se mogla prevesti kao životna istorija ili skraćeno biografija. Dobar CV je neophodan uslov za zasnivanje radnog odnosa, i za uspešan razgovor za posao, t.j. za ostavljanje dobrog utiska na konkursu za posao posao. CV je kao ambalaža nekog proizvoda, ukoliko je proizvod kvalitetan, a ambalaža nemaštovita i sa nedostacima, kvalitet neće doći do izražaja, a ukoliko je pak ambalaža takva da ostavlja lep utisak na posmatrača, i izazove pozitivne emocije kod njega, kvalitet proizvoda neće u tolikoj meri biti bitan. Naravno neophodno je i da kvalitet pojedinca koji piše CV, prati kvalitet CV – a, ali ukoliko je slika koju CV – i ostavlja loša, ono iza slike vezano za kadrovske kvalitete pojedinca, ostaće u drugom planu.

 

Elementi CV – a

 Postoje razni modeli CV – a, ali svaki od njih ima iste elemente. Na početku svakog CV – a, navode se opšti podaci o licu na koje se odnosi. Pod tim opštim podacima misli se na ime i prezime, godište, prebivalište, kontakt podatke. Nakon opštih podataka, navode se podaci vezani za obrazovanje i stručno osposobljavanje. Tako se navodi početak i završetak osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, kao i početak i završetak stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Nakon podataka vezanih za obrazovanje navode se podaci vezani za radno iskustvo, t.j. vreme obavljanja prethodnih poslova, radno mesto, naziv poslodavca i opis posla koje je lice koje piše CV – i obavljalo. Na kraju se navodi stepen poznavanja stranih jezika, rada na računaru i osobine pisca CV – a.

 

Saveti za pisanje kvalitetnog CV – a

 CV , predstavlja kako mu i samo ime kaže životnu istoriju pisca. Uvidom u CV – i, poslodavac mora steći uvid u celokupnu ličnost pisca i njegovu poslovnu vrednost i kadrovski potencijal. U CV – i, morate uneti sve ono što je relevantno za posao za koji aplicirate. Sva stručna usavršavanja sve prethodne poslove koje ste obavljali bez obzira na njihov karakter i vreme obavljanja. Dužina CV – a ne sme biti velika. Idealno je da bude na najviše jednoj stranici A4 – formata. Poslodavci nemaju vremena za detaljniju analizu vašeg CV – a, usled prezauzetosti poslom, te je neophodno da nakon jednog čitanja utvrde da li ste Vi odgovarajući kandidat za radno mesto koje njima treba.

Podaci u CV – u, moraju biti istiniti. Ne smete po cenu dobitka posla izmišljati radna angažovanja koja niste imali, ili sposobnosti koje ne posedujete. U eri u kojoj živimo sve je lako podležno proveri, a mogli biste zapasti i u neprijatnost da se od Vas zahteva nešto što realno ne znate da obavite.

Na kraju bismo Vam poželili sreću u zaposlenju, a u tome bi mogla da Vam pomogne poseta naše sekcije sa CV profilima, gde možete napraviti CV i stupiti u kontakt sa poslodavcima iz zemlje i inostranstva

Pročitano 784 puta
Morate biti prijavljeni da bi mogli da ostavite komentar